Anatomik Planlar ( Düzlemler )


Anatomik Planlar ( Düzlemler ) Anatomik Planlar ( Düzlemler )
Plan ( Düzlem ) Anlamı
1 Transvers Plan
Aksiyal Plan
Horizontal Plan
Vücudu üst-alt şeklinde
ortadan ikiye ayıran plandır
2 Median Plan
Sagittal Plan
Vertikal Plan
Vücudu sağ-sol şeklinde
ortadan ikiye ayıran plandır
3 Frontal Plan
Koronal Plan
Vücudu ön-arka şeklinde
ortadan ikiye ayıran plandır


Transvers Plan - Aksiyal Plan - Horizontal Plan Transvers Plan
Aksiyal Plan
Horizontal Plan
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
yatay olarak üst ve alt şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.


Median Plan - Sagittal Plan - Vertikal Plan Median Plan
Sagittal Plan
Vertikal Plan
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
dikey olarak sağ ve sol şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.


Frontal Plan - Koronal Plan Frontal Plan
Koronal Plan
 
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
dikey olarak ön ve arka şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.

RADYOLOJİ TEMEL BİLGİLER

Anatomik Planlar - Anatomik Düzlemler