Anatomik Planlar ( Düzlemler )


Anatomik Planlar ( Düzlemler )
Plan ( Düzlem ) Anlamı
1 Transvers Plan
Aksiyal Plan
Horizontal Plan
Vücudu üst-alt şeklinde
ortadan ikiye ayıran plandır
2 Median Plan
Sagittal Plan
Vertikal Plan
Vücudu sağ-sol şeklinde
ortadan ikiye ayıran plandır
3 Frontal Plan
Koronal Plan
Vücudu ön-arka şeklinde
ortadan ikiye ayıran plandır


Transvers Plan
Aksiyal Plan
Horizontal Plan
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
yatay olarak üst ve alt şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.


Median Plan
Sagittal Plan
Vertikal Plan
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
dikey olarak sağ ve sol şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.


Frontal Plan
Koronal Plan
 
Standart anatomik pozisyondaki bireyin vücudunu
dikey olarak ön ve arka şeklinde
tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan plandır.

RADYOLOJİ TEMEL BİLGİLER

Anatomik Planlar - Anatomik Düzlemler


Anatomik Planlar ( Düzlemler ) Nelerdir ?
Anatomik Planların ( Düzlemlerin ) Anlamları Nelerdir ?