Anatomik Yönler


Anatomik Yönler
Kelime Anlamı
Kranial Kafatasına ait, kafa tarafı
Kaudal Kuyruğa (alta) ait, kuruk tarafı (alt taraf)
Kranio-Kaudal Kafadan kuyruğa (alta) doğru
Kaudo-Kranial Kuyruktan (alttan) başa doğru
Anterior Ön, ön tarafta olan
Posterior Arka, arka tarafta olan
Superior Üst, üst tarafta olan
İnferior Alt, alt tarafta olan
Dekster Sağ, sağ tarafta olan
Sinister Sol, sol tarafta olan
Median Orta, ortada bulunan
İntermedius İki oluşum arasında
Ventral Önde, ön tarafta, karın tarafında, karına ait
Dorsal Arkada, arka tarafta, sırt tarafında, sırta ait
Lateral Dış, dış tarafta olan, orta hatta uzak olan, dış yan
Medial İç, iç tarafta olan, orta hatta yakın olan
Santral Merkez, merkezde bulunan
Distal
Perifer
Merkez ya da gövdeye uzak olan
Proksimal Merkez ya da gövdeye yakın olan
İnternus İç
Eksternus Dış
Horizontal Yatay
Vertikal Dikey
Transvers Enine (vücudu yukarı-aşağı şeklinde parçalara ayırır)
Sagital Dikine (vücudu sağ-sol şeklinde parçalara ayırır)
Superfacialis Yüzeysel
Profundus Derin
Apeks
Apikal
Tepe, üst kısım
Basis
Bazal
Taban, alt kısım

RADYOLOJİ TEMEL BİLGİLER

Anatomik Yönler