DİĞER BİLGİLERE BAK

X Işınıyla Çalışan Cihazların Bulunduğu Odalarda
Olması Gereken Özellikler :

X Işınıyla Çalışan Cihazların Bulunduğu Odalarda Olması Gereken Özellikler


X Işınıyla Çalışan Cihazlar Kurulurken Vihazların Yerleştirileceği Odalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir ?