X Işınıyla Çalışan Cihazların Bulunduğu Odalarda
Olması Gereken Özellikler :