X Işınıyla Çalışan Cihazların
Bulunduğu Odalarda
Olması Gereken Özellikler

RADYOLOJİ TEMEL BİLGİLER

X Işınıyla Çalışan Cihazların Bulunduğu Odalarda Olması Gereken Özellikler