Fakirleri Sevmeyen Adam

Adamın biri fakirleri sevmezmiş. Tüm fakirlerden kurtulmak için bir plan yapmış.

Yardım paketleri hazırlatmış ve paketlerin içine konulan eşyalara, yiyeceklere zehir sürdürmüş ; dokunanlar ve yiyenler zehirlensin diye.

Şehrin yetkili makamlarına teslim edip :

─ Bu yardım paketlerini tüm fakirlere dağıtın.

Demiş.

Bir hafta sonra müdürüne sormuş :

─ Kaç tane fakirden kurtulduk ?

Müdürü de cevap vermiş :

─ Bir tane fakirden bile kurtulamadık.

─ Şehirdeki tüm yetkili insanları ve onların akrabalarını, dostlarını, ahbaplarını kaybettik.


DİĞER FIKRALARA BAK

Fakirleri Sevmeyen Adam