13/05/2014

TÜMRAD-DER Başkanı Heybet Aslanoğlu,
Temizlikçi röntgen çekiyor Dedi

AKP'nin sağlık sektöründe taşeronlaşmayı yaygınlaştırması, özellikle radyoloji servisinde ehliyetsiz işçilerin çalışmasına yol açıyor. TÜMRAD Başkanı Heybet Aslanoğlu, “Temizlikçi röntgen çekiyor” dedi.

Sağlık sisteminin AKP iktidarı döneminde taşeronlaştırılması, hastalara en önemli tetkik hizmetlerinden birini veren radyoloji servislerini temizlikçi, çaycı gibi sahasında uzmanlaşmamış kişilere teslim etti. Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD) Genel Başkanı, Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Heybet Aslanoğlu, Hastanelerin 'hizmet alımı' adı altında taşeron sisteme ve çürümüşlüğe teslim edildiğini ifade ederek “Ucuz iş gücü adına radyoloji bölümleri ehliyetsiz çalışanlara emanet edildi” dedi. Arslanoğlu, durumu 81 ilin sağlık müdürleri yanında bakanlıklara, Kamu Hastaneleri Birliği'ne defalarca bildirmelerine rağmen denetim yapılmadığını iddia etti.

TEHLİKENİN ADI: UCUZ İŞ GÜCÜ

Radyoloji bölümünde ucuz iş gücü adına ehliyetsiz insanların sadece özel sektörde değil, kamu hastanelerinde de çalıştırıldığı iddiasında bulunan Heybet Aslanoğlu, şöyle konuştu: “Kamuda özellikle özelleştirmelerle birlikte 'hizmet alımları' adı altında hastahanelere alınan temizlik görevlileri, hasta kabul-yönlendirme elemanları, çaycı ya da bu alanla hiç ilgisi olmayan personel ucuz iş gücü adına radyasyon departmanlarında 'radyoloji teknisyeni olarak' sağlık hizmeti sunuyor. Taşeronlaşma beraberinde bu ehliyetsiz insanların sayısındaki artışı da tetikledi.” Heybet Aslanoğlu, AKP döneminde hizmet alımlarının özelleştirilmesi sonucu hastanelerin yüzde 80'i-85'inin doktorluk dışındaki alanlarda taşeron hizmeti vermeye başladığını da söyledi.

SAATLİ BOMBA GİBİLER

Radyoloji servislerinin yoğun radyasyon barındırdığını ve radyoloji teknisyeni/teknikeri olmayan vasıfsız insanların bu tehlikeden nasıl korunacağını bilmediğini de kaydeden TÜMRAD Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, “Ucuz iş gücü adına aynı zamanda radyoloji servisinde görevlendirilen ehliyetsiz kişilerin hayatı da tehlikeye atılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bir tomografi çekimi, 430 akciğer filmindeki radyasyon dozajına eş değerdir. Tehlikenin boyutu bu” dedi.

Heybet Aslanoğlu, radyoloji çalışanları yanında onların yerine çalıştırılan taşeron işçilerin de kanser riskiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

TEK TEK TESPİT ETTİK

Türkiye genelinde radyoloji teknisyeni/teknikeri yerine taşeron işçilerin çalıştırıldığını mesai takip çizelgeleri ile tespit ettiklerini ve ilgililere bildirdiklerini belirten Heybet Aslanoğlu, bu konuda tüm yetkililerin duyarsız kaldığını söyledi.

Heybet Aslanoğlu, İl Sağlık Müdürlükleri'nin rutin denetimlerini hastanelere önceden haber vermesi yüzünden 'taşeron skandalı' için işlem yapılmadığını kaydetti.

Fazla mesai tehdit ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın 2010 yılında yaptığı öneriyle hazırlanan torba kanun yasalaştıktan sonra radyasyon çalışanlarının günlük çalışma saatlerinin 5 saatten 7 saate yükseltildiğini kaydeden Heybet Aslanoğlu, şöyle konuştu: CHP, bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Biz de dernek olarak sendikalarla birlikte iptal için Danıştay'a başvurduk. AYM yasayı iptal etmedi ama 'Radyasyon çalışanları için çalışma saatleri açısından esnek davranılması' tavsiyesinde bulundu. Mesai süresinin yüzde 45 artması, daha fazla süre radyasyonlu ortamda kaldıkları için bu bölümlerde çalışanların sağlık problemlerini de artıracak.”