08/11/2014

Radyoloji Çalışanları Tehdit Altında

AKTİF SAĞLIK-SEN ŞUBE BAŞKANI ÜMİT KARATAŞ
8 KASIM DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI :


Her yıl, radyasyonla çalışan bir çok sağlıkçıyı kanserden ve meslek hastalıklarından kaybediyoruz. Birçok sağlık çalışanı da radyasyona maruz kalma nedeniyle çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi görmekte, yaşamlarını bu hastalıklarla mücadele ile sürdürmeye çalışmaktadır.

Radyoloji Çalışanları tıpkı maden ocağında çalışanlar gibi ağır ve tehlikeli meslekler sınıfındadır. Mesleğin çalışma usul ve esasları, alınması gereken güvenlik önlemleri kanun ile belirlenmiştir. Ama ne yazık ki maden ocaklarında çalışanlar gibi radyolojide de bir çok birim özelleştirilmiş, taşeron eliyle yürütülmektedir.

Güvenlik önlemlerinden yoksun, esnek çalışma, kuralsız çalışma, sosyal ve özlük haklardan yoksun çalışma ve bunun sonucunda radyasyondan dolayı sağlığını kaybetme, kanser olma bu mesleğin fıtratı haline getirilmiştir.

Tüm sağlık alanlarında olduğu gibi radyoloji alanları da hizmet alımı adı altında özelleştiriliyor, radyasyon çalışanlarının hakları ellerinden alınıyor.

Radyoloji Üniteleri (Taşeronlaştırma) adı altında özelleştirilerek hizmet kalitesi düşürülüyor ve çalışanların birçok özlük hakkı ellerinden alınıyor.

Ticarileştirilmiş sağlık sisteminde hizmetin niteliğinden çok karlılığına bakılıyor, taşeronlaştırılmış bu merkezlerde gerekli gereksiz birçok radyolojik tetkik işlem yapılıyor. Erişkin, çocuk ayırımı olmaksızın bilinçsizce radyolojik tetkikler yapılarak gereksiz ve aşırı radyasyona maruz kalmalarına yol açılıyor. Bu uygulama, başta çocuklar olmak üzere, insan sağlığını tehlikeye atabilecek biçimde yaygınlaşıyor. Sağlığın ticari bir alan olarak değerlendirilmesi adına başta çocuklar olmak üzere insan hayatını riske sokan gereksiz tetkiklerin yapılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.

Mesai saatlerinin düzeltilmesi,radyoloji ünitelerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, kazanılmış hakların giderek azaltılması ve geri alınması işlemine son verilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için ivedi adım atılmalıdır.

Meslek tanımlarının yapılması, yeterli istihdamın sağlanması,radyoloji alanında lisans tamamlama hakkının verilmesi, yıpranma payının önündeki engellerin kaldırılması,radyoloji bölümlerinde fiziki eksikliklerin giderilmesi ve cihazlarının yenilenmesinin sağlanması, çalışan sağlığı ve nitelikli bir sağlık hizmeti için şarttır.

Çok yakın zaman önce Soma’da 301 canımızı verdik, milletçe çok üzüldük yas tuttuk. Soma Son Olsun! diye umut ettik. Ama değişen bir şey olmadı. Gözünü kar hırsı bürümüş sermaye anlayışı Soma’nın acılarını unutmadan acımıza yeni acılar kattı.

10 gündür 18 madencimiz yerin altında.

Sorumlu aramıyoruz! Sorumlular bellidir.Bu sorumluların en kısa zamanda bu millete hesap vermesini istiyoruz!

Önlemler alınmazsa, taşeronluk sistemi devam ederse hastanelerimizdeki radyoloji üniteleri de bir maden ocağına dönüşecek.

Gönül isterdi ki sağlık çalışanları bu günü bayram tadında kutlasın. Ne yazık ki radyasyonla çalışan tüm sağlık çalışanları, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Dünya Radyoloji Günü’nü buruk bir şekilde kutluyor, kutlanıyor.

Tüm bu olumsuzlukların yaşandığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın çalışan sağlığını tehdit ettiği, sağlığı hak olmaktan çıkardığı bu koşullarda radyoloji çalışanlarının Dünya Radyoloji Günü Kutlu Olsun.

ÜMİT KARATAŞ
AKTİF SAĞLIK-SEN ŞUBE BAŞKANI