23/03/2016

TAŞERONA KADRO Koskoca Bir HİÇ Çıktı

Kamuda çalışan taşeron işçilerin uzun süredir beklediği "taşeron işçilere kadro verilmesi" ile ilgili açıklama sonunda Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapıldı. İlk önce sadece asıl işi yapanlara kadro verileceği söylenirken Başbakan Ahmet Davutoğlu asıl iş, yardımcı iş ayırt edilmeden tüm taşeron işçilere kadro verileceğini söyledi. Fakat yapılan açıklama taşeron işçilerde tam anlamıyla bir hayal kırıklığına sebep oldu. Kamuda çalışan taşeron işçiler kadro aldıkları zaman çalıştıkları kurumlarda devlet bünyesinde kadro alacaklarını ve tüm özlük haklarıyla birlikte iş güvencesi kazanacaklarını düşünüyorlardı. Yapılan açıklama ise hiç de bu yönde değil. Taşeron işçiler kamuda "özel sözleşmeli personel" statüsünde istihdam edilecek ve bulundukları kurumlarla 3 yıllık sözleşme imzalayacaklar.

İş Güvencesi Yine Yok
Kamuda çalışan taşeron işçilerin en büyük sıkıntıları iş güvencelerinin olmamasıydı. Bu işçiler taşeron firma adına çalıştıkları için her ihale döneminde "acaba işsiz kalırmıyım" korkusu yaşıyorlardı. Bu durum sosyal yaşantılarını da olumsuz etkiliyordu. Bir eşya ya da ev alacakları zaman iş garantileri olmadığı için borç altına girmekten korkuyorlar, birçok ihtiyaçlarını bu nedenle ertelemek zorunda kalıyorlardı. Ev kiraladıkları zaman ev sahipleri iş güvenceleri olmadığı için evlerini bu insanlara kiraya vermek istemiyorlardı. Alışveriş yaptıkları esnaflar bu insanlara güvenmedikleri için taksitli satış yapmıyorlar, "kredi kartın varsa veririm, yoksa sana taksit yapamam" diyorlardı.

Yeni yapılan açıklama yine kamuda çalışan taşeron işçilerin iş güvencelerinin olmayacağı yönünde. 3 yılda bir çalıştıkları kurumla sözleşme imzalamaları gerekecek. Eğer sözleşme imzalayamazlarsa işsiz kalacaklar. Yeni sözleşme döneminde ihtiyaç olmaması durumunda kurum sözleşme imzalamayabilir. Bu durumda devletin koskoca bir "Taşeron Firma" görevini üstleneceğini ve bu işçilerin devletin taşeron işçisi olarak çalışmaya devam edeceklerini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
Taşeron İşçilere Kadro Açıklamasına Ait Video

Maaşlarda Değişme Yok
Yapılan açıklamaya göre taşeron işçiler yeni düzenlemeyle şu anda aldıkları maaş neyse aynı maaşa çalışmaya devam edecekler. Devlet memuru olmaları durumunda en düşük devlet memuru maaşına bağlı olarak maaşlarının artacağını düşünen taşeron işçiler, yapılan açıklamayı duyunca hüsrana uğradı. Bu işçilerin birçoğu asgari ücret üzerinden maaş alıyorlar.

Asıl İşi Yapanların Statülerinin Ne Olacağı Net Olarak Açıklanmadı
Kamuda çalışan taşeron işçilerin bir kısmı asıl işi yapanlar. Yani kamu kurumlarının asli görevi olan işlerde taşeron firma adına çalışanlar. Bu asıl işi yapan işçilerin statülerinin ne olacağı net olarak açıklanmadı. Eğer asıl işi yapanlarda "özel sözleşmeli personel" olarak çalıştırılmaya devam edilirse kamu çalışanları aynı işi yaptıkları halde farklı haklara sahip olacaklar.

Örneğn hastane çalışan tıbbi görüntüleme (radyoloji) teknisyenlerinden devlet memuru olanlar ile "özel sözleşmeli personel" statüsünde çalışanlar aynı işi yaptıkları halde farklı maaşlara çalışacak, farklı özlük haklarına sahip olacaklar.
Bu da çalışanlar arasında "öz evlat - üvey evlat" benzeri bir ayrımın oluşmasına sebep olacak.


Taşerona Kadro Koskoca Bir Hiç Çıktı