07/11/2016

Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir
( Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Duyurusu )

Değerli meslektaşlarımız ve Kamuoyuna saygılarımızla,

8 Kasım X-Işınlarının keşfi Radyoteknoloji gününü kutlar bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı ve çalışan tüm emektarların emeklerine sağlık diyoruz.

Topluma radyasyon verme yeti ve yetkisine sahip bir mesleğin sivil toplum kuruluşu Türk Medikal Rayoteknoloji Derneği olarak bu yıl tema ve çalışmalarımızı Eğitime ayırdık. Son yıllarda bu alanda çalışan meslek grubu olarak pek çok özlük hak kayıp ve kayıplarına uğramaktayız. Bu hak kayıpları ve iş yoğunluğu meslektaşlarımızda sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Çalışma ortamlarının düzenlenmesi iş yoğunluğunun iş riskine göre ücret talebi ve eğitim düzeyinin Lisans seviyesine yükseltilmesi derneğimizin öncelikli çalışma konularıdır.

Nitelikli sağlık ortamı için nitelikli sağlık eğitimi gerekir” sloganıyla ilgili tüm mercilere bu sorunu tüm ülke çapında duyuracağız. Çalışmalarımızı siz değerli meslektaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız.

Sağlık alanında hizmet veren her meslek grubunun mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimleri büyük önem taşır. Sağlıkta yanlış, bozuk, eksik eğitim insan hayatına mal olabilir. Bu can kaybı demek olabileceği gibi, kalıcı, uzun ya da kısa süreli bedensel yeti kaybı, ruhsal sağlık kaybı, sosyal kayıp, ekonomik kayıp anlamına da gelebilir aynı zamanda. Bu sonuç olarak sağlıksız, sorunlu bir toplum anlamına da gelebilir.
Radyoloji teknikerliğinin eğitim eksikliği, sağlık alanında yaşanan eğitim eksikliği olumsuzlukların ötesinde kişinin hastalıklarının teşhisinde görüntüleme kalitesinin bozulmasının yanı sıra topluma hatalı/gereksiz radyasyon alarak kişiyi ve gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek kalıtsal sonuçlara neden olabilmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri (Radyoloji Teknikerliği) eğitiminin derin yaraları

Siyaset kurumları her fırsatta nitelikli ( kaliteli) sağlık hizmetinden söz etmekteler.Umarız bizim sorunlarımıza da kalıcı çözümler üretileceği ortamlar yaratabiliriz.Eğitimi her alanda sunmayı görev edinen Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ; her yıl farklı illerde Öğrenci arkadaşlarımıza Mezuniyet sonrası Radyasyon Güvenliği, BT ve MRI eğitimlerİ ve alanda çalışan meslektaşlarımıza yönelik 2. basamak ve ileri düzey eğitimleri düzenlenerek ortalama 2000 kişiye ücretsiz eğitim sağlanmaktadır.

Meslektaşlarımız ile yeni teknolojileri paylaşmak, birlik beraberliği saylamak amacıyla Kongreler düzenleyen derneğimizin bu yılki Kongresi 15-18 Nisan 2017 tarihlerin de yapılacaktır.Derneğimiz ayrıca Eğitsel Yönetsel ve Hukuk alanlarında ve Sağlık çalışanının Sağılığı Konularında da Seminer ve Kongreler düzenlemektedir.

Ön Lisans Müfraedart düzenleme Çalıştayları sonuçları başarı ile uygulanmaktadır.

Meslek Tanım Görev Yetki belirleme Çalıştayları sonucunda ;

Sonuç olarak; Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) alanında Lisans seviyesinde kendi eğitimini kendi verebilecek düzeyde LİSANS eğitimi derneğimizin hedefi ve tüm meslektaşlarımız arzusudur.

Dileriz ki bir sonraki 8 Kasım X-Işınlarının keşfi Radyoteknoloji gününü müjdeli haberler ile kutlarız.Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak yapılan çalışma ve çalıştaylara hız vererek devam edeceğiz.
Nitelikli sağlık hizmeti için nitelikli eğitim olmazsa olmazdır.


Saygılarımızla,

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu


Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir