18/03/2017

Radyolojide Güçbirliği Çağrısı

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, radyoloji teknisyen ve teknikerliği alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ‘güç birliği’ için tek bir çatı altında birleşmesi çağrısı yaptı. Zor koşullar altında çalışan meslektaşlarının, sorunlarına daha etkili çözüm bulmak için, meslektaşlarımızın kendi aralarında gösterdiği birlik ve dayanışmanın dernekler düzeyinde de yaşanması gerektiğini belirten Aslanoğlu, Amaçlarının mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunmak, meslektaşlarının çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleğimizin risklerini en aza indirmek ve refah seviyelerini yükseltmek olduğunu belirten Aslanoğlu, “Aynı alanda faaliyet gösteren derneklerin tek bir amaç doğrultusunda daha güçlü yürümeleri için birleşmeleri gerekiyor. İstesek te istemesek te bir gün bu birleşmenin gerçekleşeceğini belirten Aslanoğlu, bu çağrıyı 9-12 Mart tarihlerinde Antalya’da yaptığımız RADTEK2017 Kongresi’nde dile getirdim Bilim ve Sağlık Haber Ajansı kanalıyla bu çağrımı bir kez yineliyorum” dedi.

Birleşmenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için bu sürecin derneklerin yönetimlerinden bağımsız bir komisyon tarafından yürütülmesinin altını çizen Aslanoğlu, 8 Nisan 2017 tarihinde 5. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bu konunun Genel Kurulumuzda da detaylı bir şekilde tartışılacağını ve bu konuda somut adımları atacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Tamer Kaya ;
“TÜMRAD-DER’in Çağrısını Destekliyoruz”

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya da, Aslanoğlu’nun çağrısını çok değerli ve önemli bulduklarını, Türk Radyoloji Derneği olarak bu çağrıyı desteklerini söyledi. Radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin iki ayrı derneğinin olduğunu ve her iki dernekte meslek adına çok faydalı çalışmalar yürütmektedir. Bu derneklerin bir çatı altında birleşmesi bu çalışmaları daha da kıymetli kılacaktır. Geçmişte Türk Radyoloji Derneği’ninde iki ayrı dernek olarak faaliyet gösterdiğini ve daha sonra her iki dernekte birleşme yönünde irade ortaya koyarak bugünlere gelindiğini belirten Kaya, bu süreçlerin zor olduğunu ancak mesleki kazanımlar açısından çok önemli olduğunu TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu’nun bu çağrısı bu açıdan önemlidir. Değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DİĞER HABERLER


Radyolojide Güçbirliği Çağrısı
Kaynak : Bilim ve Sağlık Haber Ajansı