28/03/2018

Teleradyoloji İşlemlerinin Raporlanması Hakkında Duyuru


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 49022165-010.99
Konu: Teleradyoloji İşlemlerinin raporlanması hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde radyoloji hizmetlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amacıyla Teleradyoloji ve/veya Teletıp Sisteminin kurulması ve kurulan sistem yoluyla raporlama yapılabilmesi, farklı hastanelerdeki hekimlerce işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde bu işlemlerin nasıl faturalandırılacağı ve hekimlere nasıl ek ödeme verileceği hususunda bir kısım tereddütlerin olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 30/09/2016 tarihli ve 657 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesi uyarınca sağlık tesislerinde görev yapan tabiplerin ek ödemesinin hesaplanmasında gerçekleştirmiş oldukları tabip muayene ve girişimsel işlemlere tekabül eden puanlar girişimsel işlem puanı olarak verilmektedir.

Teknik alt yapının oluşturularak Teleradyoloji ve/veya Teletıp Sistemi yoluyla raporlama yapılması halinde, filmi raporlanan sağlık tesisinden, başka bir sağlık tesisinde görev yapan ilgili uzman tabibe yaptığı raporlamaya ilişkin girişimsel işlem puanı ve karşılığı ek ödemesi kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi tarafından verilecek, filmi raporlanan sağlık tesisi tarafından girişimsel işlem puanına ve ek ödeme hesaplamasına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bakanlığımıza bağlı herhangi bir sağlık tesisinde hekim tarafından istem yapılan Görüntüleme işleminin ilgili sağlık tesisinde gerçekleştirilmesi akabinde bu işlemin Bakanlıkça belirlenen süre içinde o sağlık tesisinde raporlanamaması halinde, Teleradyoloji ve/veya Teletıp Sistemi aracılığı ile başka bir sağlık tesisinde görev yapan Radyoloji Uzmanı tarafından raporlanması mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, sağlık tesisleri arasında herhangi bir protokol olmadan hizmet veren sağlık tesisi, hizmet alan sağlık tesisine bu işlemi Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinin "S520091-Görüntüleme Hizmetleri Sonuç Değerlendirme ve Rapor Tanzimi-Sağlık hizmet sunucusunun kendi bünyesinde yapılmayan, görüş alışverişi veva raporlama amacı ile gönderilen görüntüleme tetkiklerinin değerlendirilmesi ve raporlanması halinde fatura edilir." hükmüne istinaden fatura edecektir. Ayrıca raporlama hizmetleri aylık olarak mali dökümler halinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilerek global bütçe ödenek planlamasında mahsup edilecektir.

Teleradyoloji ve/veya Teletıp Sistemi aracılığı ile yapılan raporlamalar Bakanlığımızca oluşturulacak bir komisyon marifetiyle belli aralıklarla da değerlendirilecektir.

Yapılan açıklamaların Müdürlüğünüze bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Teleradyoloji İşlemlerinin Raporlanması Hakkında Duyuru
Yazının Aslı : Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü