12/04/2018

Meclis Kapalıyken Yasa Çıktı

Tüm Radyoloji Teknikerleri ve Teknisyenleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu
Radyoloji Alanındaki Sorunları ve Taşeron İşçiler Hakkında Çıkarılan KHK Hakkında
Açıklamalarda Bulundu.

Sağlıkta Reform getirilmesi hakkında açıklamadan bulunan Aslanoğlu, “2002 yılından itibaren iktidara gelen AKP hükumeti sağlık hakkında sürekli çalışmalar yapmakta ama geldiğimiz noktada şuan şehir hastanelerinde bir çok kısımda taşeron çalışmalar gerçekleşiyor. Bu çalışmaları genel olarak baktığımızda da iyi yanları da var, kötü yanları da bulunmakta, iyi yanları olarak bunlar; kişi hastaneyi ve doktoru seçme şansına sahip oluyor, diğer taraftan bakıldığında yani kötü tarafından şuan hastalar vergi ödemeleri gerçekleştiriyor ve zaman geçtikçe de bu vergiler de artmalar oluyor. Radyoloji olarak sağlıkta dönüşüm kısmına baktığımız da bize kötü yanları daha çok oldu, hastane arttığın da ve hastaların da arttığında çalışanların sayısı da artacağı şeklinde düşüncelere girmiştik ama şimdi bakıldığında hastalar artıyor ama çalışanlar azalıyor burada bizlerde bir mağduriyet yaşamaktayız. Diğer bir taraftan da baktığımız da makineler de yetersiz veya bakım konusunda eksikleri bulunmakta buradan da bir mağduriyet yaşamaktayız.” şeklinde ifadesinde bulundu.

TÜMRAD-DER Başkanı
Heybet ASLANOĞLU'nun
Radyoloji Çalışanlarının Sorunları
Hakkında Röpörtajı

Aslanoğlu her yıl 5000 kişinin Radyoloji bölümünden mezun olduğunu ve bu kişilerin %10 kadrolu olarak yani devletin bünyesinde çalışma şansının olduğunu belirtti kalan 4500 kişi hakkında da bir referansınız var ise özel hastaneler de çalışma imkanın olabileceğini belirtti.

Heybet Aslanoğlu bir çarpıcı açıklamasında da “Reform var ama sanal olarak bir reform var. Devlet artık çoğu şeyde elini çekmeye çalışıyor, birçok işini dışarıya yani taşeron şirketlere veriyor buradan da kaliteden ödün vermiş oluyor, kaliteden ödün verilince de hastalara iyi hizmet verilemiyor.” şeklinde belirtti. Hastaneler de ki yoğunluk olmasının en büyük sebebinin hastalarının aile hekimlerine gitmek yerine hastanelere gelmesinden dolayı kaynaklandığını ve bundan dolayı da hastaneler de yoğunluk olduğunu belirten Aslanoğlu hastaların aile hekimlerine gittiklerin de hastanelerde ki yoğunluğun azalacağını belirtmekte.

Aslanoğlu’nun KHK ile taşeronlara kadro vermesi hakkında değerlendirmesinde ” Meclis kapalıyken yani tatildeyken bir KHK ile taşeronları kadrolu yaptılar halbuki burada bu kanun meclis de tartışılmalıydı, sendika ve dernekleri ile görüşmeler yapılarak kanunun çıkarılması gerekirken meclis kapalıyken kanun çıktı, kanun çıkarken tabi mağduriyetler yaşandı birkaç sektörde çalışan taşeron işçiler kadro alamadı bundan dolayı keşke meclis tatil olmadığı zaman bu kanunun çıksaydı.” dedi.

Diğer bir değerlendirmesinde ise Aslanoğlu “bizim yani radyoloji teknisyenleri ya da teknikerleri haftalık çalışma saatlerimiz 35 saat iken bunlar da aşmalar meydana gelmekte, bu aşmaların sebebi ise yeterli personel olmamasından kaynaklı, bizler radyasyon altına çalışıyoruz 35 saati geçmememiz gerekirken maalesef geçtiğimiz zamanlar oluyor buradan da çıkan sonuçta kanser olan arkadaşlarımız oluyor. Bu sorunun çözülmesi gerekmekte.” şeklinde ifadelerde bulundu.


Kaynak : Eylem Haber