Apandisit Nedir ?

İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleşim yerinin alt tarafında bulunan, kalın bağırsaktan uzanan bağırsak parçasına apandis ( kör bağırsak ) denir. Apandis ingilizcede appendix olarak yazılıp apendiks olarak okunur. O yüzden bazı kaynaklarda apendiks ya da apandiks şeklinde görebilirsiniz. Apandisin görevi tam olarak bilinmemektedir. Kalın bağırsaklardaki mikroplara karşı savunma mekanizması olduğu ve insan doğmadan önce anne karnındayken bağırsakların oluşmasını sağladığı düşünülmektedir.

Apandisit, apandisin yani kör bağırsağın çeşitli nedenlerle tıkanarak iltihaplanması ve irin ile dolmasıdır. Apandisit karın ağrısıyla kendisini hissettirir. Bu ağrı genellikle göbek çevresinden başlayıp karna yayılan, sonra da karnın sağ alt kısmında toplanan bir karın ağrısıdır.

Normal Apandis - İltihapli Apandis

Apandisit Neden Olur ?
Apandisit Nasıl Olur ?

Apandisit görülen hastalarda, apandis çoğunlukla dışkı veya daha az bir ihtimalle safra taşı, tümör, bağırsak kurdu gibi nedenlerle tıkanır. Tıkanmaya bağlı olarak apandisin iç kısmında sıvı birikir ve mikroplar üremeye başlar. İltihaplanır ve irin ile dolar. Basınç artarak apandis şişer ve doku kanlanır. Apandisin iltihaplanması ve irin ile dolmasıyla apandisit oluşur.

Apandisit oluşan bir hastaya müdahale edilmezse apandiste çürüme başlayıp bir süre sonra apandis patlaması gerçekleşir. Acil müdahaleyi gerektiren bu durumda hızlı davranılmazsa, kişi apandisin patlaması sonucu karın bölgesine iltihap yayılması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İltihabın karın bölgesindeki diğer organlara yayılması ölüm tehlikesini getirebilir.

Apandisit her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Çoğunlukla 20 ile 30 yaşları arasında ortaya çıkar. Çocuklarda ise 6 ile 10 yaş grubunda daha fazla görülür. Cerrahisi kolay olmakla beraber ihmali söz konusu olduğunda problem çıkartan bir rahatsızlıktır. Zamanında ameliyat olunmadığı takdirde ölüme dahi yol açabilmektedir.

Apandisin Tıkanmasının ve İltihaplanmasının Nedenleri Nelerdir ?

Apandisin tıkanmasına ve iltihaplanmasına neden olabilecek durumlar şunlardır :

Apandisit Nasıl Anlaşılır ?
Apandisit Belirtileri Nelerdir ?

Yaşanan Karın Ağrısının Apandisit Olduğu Nasıl Anlaşılır ?

Apandisit Nasıl Tedavi Edilir ?

Apandisit oluşan bir hastada iltihaplanan apandisi ilaç ya da başka bir yöntem kullanarak kurtarmak mümkün değildir. İlaçla yapılan tedavi, antibiyotiklerin kullanılması, hastalığın iyileşmesini sağlamaz. Apandisit ancak iltihaplı apandisin ameliyat ile kesilip çıkarılmasıyla tedavi edilebilir. İltihaplanan apandisin ameliyat ile kesilip çıkarılmasına apendektomi denir.

Apandisit ameliyatının sonrasında herhangi bir problemin yaşanması söz konusu değildir. Yani apandisin vücutta olmaması bu zamana kadar hiç bir hastaya problem yaşatmamıştır. Ancak her ameliyatta olduğu gibi apandisit ameliyatında da hastanın ağırlık durumuna göre, bir iyileşme süreci vardır. Bu süreç ameliyat olan kişinin bünyesine göre de değişebilir.

Apandisit Ameliyatı ( Apendektomi )

Apandisit Ameliyatı Olduktan Sonra Nelere Dikkat Etmek Gerekir ?

Apandisit Olmamak İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir ?

Apandisit
BURADA YAZANLAR BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR , TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN KULLANILAMAZ.
TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN UZMAN DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKLİDİR.

Apandisit Nedir ? Apandisit Neden Olur ? Apandisit Nasıl Olur ? Apandisin Tıkanmasının ve İltihaplanmasının Nedenleri Nelerdir ? Apandisit Nasıl Anlaşılır ? Apandisit Belirtileri Nelerdir ? Yaşanan Karın Ağrısının Apandisit Olduğu Nasıl Anlaşılır ? Apandisit Nasıl Tedavi Edilir ? Apandisit Ameliyatı Olduktan Sonra Nelere Dikkat Etmek Gerekir ? Apandisit Olmamak İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir ?