Kanser

Kanser Nedir ?

Kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yetenekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman ve nerede bölünebileceğini bilme yeteneğine sahiptir.

Buna karşın kanser hücreleri, bu bilinci kaybeder, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kanser hücreleri toplanarak urları ( tümörleri ) oluştururlar, tümörler normal dokuları sıkıştırabilirler, içine sızabilirler ya da tahrip edebilirler. Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına metastaz adı verilir.

Kanserler oluşmaya başladıkları organ ve mikroskop altındaki görünüşlerine göre sınıflandırılırlar. Farklı tipteki kanserler, farklı hızlarda büyürler, farklı yayılma biçimleri gösterirler ve farklı tedavilere cevap verirler. Bu nedenle kanser hastalarının tedavisinde, var olan kanser türüne göre farklı tedaviler uygulanır. Her kanser aynı yapıya sahip değildir.

Vücutta mutasyona uğrayan hücrelerin ancak çok küçük bir kısmı kansere yol açar. Bunun birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden başlıcaları şunlardır :

Bu olay şöyle açıklanmaktadır:

Mutant hücrelerin çoğu, değişikliğe uğramış genleri nedeniyle kendi içlerinde anormal protein oluştururlar. Bu anormal proteinler vucudun bağışıklık sistemini uyararak antikor yapımına veya kanserli hücreye karşı duyarlılık kazanmış lenfositlerin oluşmasına neden olarak kanserli hücrenin yok edilmesini sağlarlar. ( Bu olayı destekleyen bir gerçek de organ trasnplantasyonu nedeniyle immünsupresif tedavi gören hastalarda kanser riskinin beş kat artmasıdır.

Bağışıklık sisteminin etkinliğini bozan durumlar kanseri hazırlayıcı etmenler ( predispozan ) olarak bilinir. Bağışıklık sistemi tarafından yok edilmemiş olan bu hücreler kontrolsüz biçimde üreyerek bulundukları dokuyu işgal ederler. Sadece o dokuyla sınırlı kalmayıp komşu dokulara da yayılırlar (invazyon). Kan ve lenf dolaşımı yoluyla vucudun ilgisiz bölgelerine de taşınabilirler ( metastaz ).

Kanser başlangıcı olan alanda en önemli özellik, kitlenin çevre dokulara birbirine girintili ve yapışık olmasıdır.

İyi huylu ( benign ) tümörler genellikle sınırları belirgin kitlelerdir.

Ancak kötü huylu ( malign ) tümörler, sınırları belirsiz ve çevre dokuya sıkıca yapışık halde bulunurlar.

İlk evrelerde genellikle ağrısızdırlar.

Kanserden Korunma ve Tarama Yöntemleri

Kanser Belirtileri Nelerdir ?

Bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı görülürse, hemen kanser konusunda uzman bir hekime başvurmak gerekir.

Neler Kanser Yapar ?
Kansere Neden Olabilecek Risk Faktörleri Nelerdir ?

Belli bir tür kansere yakalanma olasılığını artıran her şey kanser için risk faktörüdür. Bu risk faktörlerinin bazıları davranışsal (sigara ve alkol kullanımı, dengesiz beslenme gibi), bazıları da biyolojiktir (yaş, cinsiyet ve genetik özellikler gibi). Davranışsal risk faktörleri kontrol edilebilirken biyolojik risk faktörleri kontrol edilememektedir.

Pek çok risk faktörünün direkt olarak hastalığa neden olup olmadığı bilinmemektedir. Risk faktörleri, doktorların kansere yakalanma olasılığı yüksek kişileri teşhis etmesinde yardımcıdır.

Kansere neden olabilecek en önemli risk faktörleri şunlardır :

Kanser Nasıl Tedavi Edilir ?
Kanser Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir ?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan kanser tedavisi yöntemleri kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemdir. Bunu hormonal tedaviler, biyoterapi (immünoterapi) ve hedefe yönelik tedavi takip eder. Hastaya uygulanan ilk tedavi birinci basamak tedavi olarak adlandırılmaktadır. İşte bu birinci basamak tedaviden sonra uygulanan tedaviye adjuvan tedavi, önce uygulanan tedaviye de neoadjuvan tedavi denilmektedir.

Kanseri tedavi etmek için kullanılan yöntemler şunlardır :


DİĞER HASTALIKLARA BAK

Kanser
BURADA YAZANLAR BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR , TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN KULLANILAMAZ.
TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN UZMAN DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKLİDİR.