Renk Körlüğü

Renk Körlüğü Nedir ?

Göz retinasında yer alan koni hücreleri renkleri algılama görevini üstlenmişlerdir. Kırmızı ışığa yönelik koni hücreleri, yeşil ışığa yönelik koni hücreleri ve mavi ışığa yönelik koni hücreleri olmak üzere üç çeşit koni hücreleri vardır. Normal bir insanın renkleri eksiksiz algılayabilmesi, üç çeşit koni hücrelerinin uyum içinde çalışması ile mümkün olmaktadır. Normal olarak renkleri algılayan görme trikromat olarak tanımlanmıştır.

Renk körlüğü, göz retinasında yer alan ve renklerin algılamasını sağlayan koni hücrelerinden bazılarının bulunmaması, eksik bulunması ya da çalışmaması sebebiyle oluşan hastalıktır. Renk körlüğü olanların gözünde hangi ışığa yönelik koni hücreleri yoksa, eksikse ya da çalışmıyorsa o renkleri az algılar veya hiç göremezler.

Eğer renk körlüğü olan kişinin gözünde iki çeşit koni hücreleri varsa sadece iki çeşit koni hücrelerinin algıladığı renkleri ve renklerin karışımlarını görebilir. Eksik olan koni hücrelerine ait dalga boylarındaki renkleri göremez. Bu durumdaki kişilere dikromatik renk körü denir.

Renk Körlüğü Testi İle Gözlerinizi Kontrol Edin

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ İLE
GÖZLERİNİZİ KONTROL EDİN

Renk Körlüğü Neden Olur ?
Renk Körlüğü Kimlerde Daha Fazla Görülür ?

Renk körlüğü doğuştan olabileceği gibi sonradan geçirilen hastalıklar sonucunda da oluşabilir. Renk körlüğü, yaşlanma ile birlikte gerçekleşen retina hücresi zedelenmesi ile de gerçekleşebilir. Beyindeki görme ile ilgili sinirlerin bulunduğu alanın zarar görmesi de renk körlüğüne neden olabilir.

Renk körlüğü, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen, oldukça yaygın bir durumdur. En fazla görülen tipi, kırmızı ile yeşilin ayırt edilememesidir. Birçok kişi renk körü olduğunu kendiliğinden fark etmez. Kalıtımsal renk körlüğü olan erkeklerin kız çocukları renk körü olmamakla birlikte renk körlüğünün taşıyıcısı durumundadırlar. Taşıyıcı kadınların erkek çocuklarının yarısı da renk körü olarak doğabilmektedir.

Kalıtımsal renk körlüğünün temel sebebi hatalı kromozomun taşınmasından kaynaklanmaktadır. Bu sağlık problemi erkek ile kadın arasındaki kromozom farkı sebebiyle, kadının hatalı geni taşıyıcı olarak bulundurması neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Erkeklerde bir anneden gelen X kromozomu, bir de babadan gelen Y kromozomu bulunur. Eğer anne taşıyıcı ise anneden gelen X kromozomuyla birlikte, erkek bebeğe renk körü geni geçmektedir. Kadınlar ise anneden gelen X kromozomuna ve babadan gelen Y kromozomuna sahiptir. Anneden gelen taşıyıcı kromozom olan X, kız bebeğine geçtiğinde renk körü olmaz, çünkü sağlam olan bir X kromozomu daha bulunmaktadır. Eğer ailede bulunan erkek çocuk renk körü ise, aynı ailede bulunan kız kardeşi de büyük ihtimal ile taşıyıcı olacaktır. Bu sebeple kız kardeşin doğacak erkek çocuğu %50 ihtimalle renk körü olacaktır.

Renk körlüğüne neden olan kalıtım harici etkenlerin bazıları şunlardır :

Renk Körlüğü Belirtileri Nelerdir ?

Renk görme her insanın hayata bakışında son derece önemlidir. Beynimiz siyahla beyaz arasındaki tüm renkleri kırmızı, mavi ve yeşil gibi renklerden ve bu renklerin birbiri ile kaynaşmasından elde eder. İnsanlar normalde bu renkleri birbirleri ile karışık görür iken, renk körlüğü olanlarda bu renklerin bazılarını tanıyamama yani görememe durumu söz konusudur.

Renk körlüğü aslında belirti verir ama renk körlüğü olan kişi çevrenin normalde ne renklerde göründüğünü bilmediği için hastalığı fark edemeyebilir. Hastalıkta renkler yoğunluklarına bağlı olarak ayırt edilebilir. Görüş biçimi şeklinde başka bir belirti vermediği için renk körlüğünün fark edilmesi güçtür.

Renk körlüğü olanlar, gözlerindeki kırmızı-yeşil-mavi ışığa yönelik koni hücrelerinden hangileri eksikse ya da çalışmıyorsa o rengin tonlarını ayırt edemezler. Tam renk körlüğü olanlar tüm renkleri grinin tonları olarak görürler. Kırmızıyı bir başka gri, yeşili bir başka gri, maviyi bir başka gri olarak görürler. Kırmızıyı, maviyi, yeşili ayırt edebilirler fakat bu renklerin tonlarını ayırt edemezler.

Aşağıda bulunan belirtilerden bazılarının sizde var olduğunu hissediyorsanız bunlar renk körlüğü belirtileri olabilir :

Renk Körlüğü Çeşitleri Nelerdir ?

Renk körlüğü olanlar gözde bulunan kırmızı-yeşil-mavi ışığa yönelik koni hücrelerinden hangileri yoksa ya da çalışmıyorsa o hücrelerin duyarlı olduğu renkleri eksik algılar veya hiç göremezler. Renk görmedeki eksikliğe göre farklı renk körlükleri bulunmaktadır. Kısmi renk körlüklerinin birkaç tanesi bir arada görülebilir.


DİĞER HASTALIKLARA BAK

Renk Körlüğü Olanlar
  Renkleri Nasıl Görür ?

Kırmızı Renk Körlüğü ( Protonopia )
Olanlar
Renkleri Nasıl Görür ?
Normal Renk Görme Algısı Kırmızı Renk Körlüğü
( Protonopia )
Normal Görme Kırmızı Renk Körlüğü

Yeşil Renk Körlüğü ( Deuteranopia )
Olanlar
Renkleri Nasıl Görür ?
Normal Renk Görme Algısı Yeşil Renk Körlüğü
( Deuteranopia )
Normal Görme Yeşil Renk Körlüğü

Mavi Renk Körlüğü ( Tritanopia )
Olanlar
Renkleri Nasıl Görür ?
Normal Renk Görme Algısı Mavi Renk Körlüğü
( Tritanopia )
Normal Görme Mavi Renk Körlüğü

Tam Renk Körlüğü ( Anopia Monokromatik )
Olanlar
Renkleri Nasıl Görür ?
Normal Renk Görme Algısı Tam Renk Körlüğü
( Anopia Monokromatik )
Normal Görme Tam Renk Körlüğü

Renk Körlüğü
BURADA YAZANLAR BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR , TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN KULLANILAMAZ.
TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN UZMAN DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKLİDİR.