Şeker Hastalığı
( Diyabet )

Şeker Hastalığı Nedir ?

Şeker hastalığı, vücudunuzunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insulin hormonu üretememesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Sonuç olarak kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir ( hiperglisemi ).

Yediğimiz besinlerin özellikle karbonhidrat içeren besinlerin çoğu vücutta enerji için kullanılmak üzere glukoza dönüştürülür. Midenin arka yüzeyinde yerleşik bir organ olan pankreas, kaslarımızın ve diğer dokuların kandan glukozu alıp enerji olarak kullanmalarını sağlayan "insülin" adı verilen bir hormon üretir. Besinlerle kana geçen glukoz, insulin hormonu aracılığı ile hücrelere girer. Hücreler glukozu yakıt olarak kullanır. Eğer glukoz miktarı vücudun yakıt ihtiyacından fazla ise karaçiğerde ( şeker deposu=glikojen ), yağ dokusunda depolanır.

Şeker hastalığı olmayan bir birey kan şekeri düzeyi açlık halinde 120 mg/dl, tokluk halinde ( yemeğe başladıktan iki saat sonra ) 140 mg/dl’nin üstüne çıkmaz. Açlıkta veya toklukta ölçülen kan şekeri düzeyinin bu değerlerin üstünde olması diyabetin varlığını gösterir.

Bir kişide şeker hastalığı olup olmadığı Açlık Kan Şekeri ( AKŞ ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi ( OGTT ) yapılarak saptanır. AKŞ ölçümü 100-125 mg/dl olması gizli şeker ( pre-diyabet ) sinyalidir. AKŞ ölçüm sonucunun 126 mg/dl veya daha fazla olması şeker hastalığı varlığını gösterir.

OGTT’de glikozdan zengin sıvı aldıktan 2 saat sonraki kan şekeri değeri önemlidir. İkinci saat kan şekeri ölçümü 140-199 mg/dl ise gizli şeker, 200 mg/dl veya daha yüksek ise şeker hastalığı tanısı konulur.

Şeker Hastalığı Çeşitleri Nelerdir ?

Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir ?

Şeker Hastalığı Neden Olur ?

Vücudumuzun düzgün çalışması için glikozu ( şekeri ) besinlerden enerjiye dönüştürmemiz gerekir. Glikozun enerjiye dönüşümü için pankreas tarafından üretilen insülin adı verilen bir hormon gereklidir. Şeker hastalığı olan kişilerin vücudundaki insülin oranı olması gereken seviyede üretilemez ya da kullanılamaz. Bu nedenle kandaki glukoz ( şeker ) miktarı normalin üzerinde seyretmeye başlar. Kandaki glukoz ( şeker ) enerjiye dönüştürülmek yerine, kanda kalır ve yüksek kan glikoz seviyeleri oluşurak şeker hastalığı meydana getirir.

Kimlerde Şeker Hastalığı Görülme İhtimali Daha Fazladır ?

Şeker Hastalığı Tanısı Nasıl Konur ?

Tanı için idrar ve kanda çeşitli kimyasal testler yapılır.
Şeker hastalı tanısı konulabilmesi için yapılan testler şunlardır :

Şeker Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Şeker hastalığı tedavisinde amaç kan şekeri ayarını sağlamak diğer bir ifade ile kan şekeri yükselmelerini ve kan şekeri düşmelerini önlemektir. Bu ayarın sağlanması komplikasyonların gelişimini önlemek veya gelişmiş komplikasyonların seyrini yavaşlatmak için son derece önemlidir. İyi bir şeker hastalığı kontrolü, kan şekeri seviyenizi mümkün olduğunca normale en yakın tutmak anlamına gelir.

Bu durum, aşağıdakilerin yapılmasıyla sağlanabilir :

Şeker Hastalığından Korunmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir ?


DİĞER HASTALIKLARA BAK

Şeker Hastalığı
BURADA YAZANLAR BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR , TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN KULLANILAMAZ.
TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN UZMAN DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKLİDİR.