Alt Tuşuyla Yapılan
Karakterler ve Semboller

Alt Tuşuyla Yapılan Karakterleri ve Sembolleri Görmek İçin :

Bazı karakterler klavyede direk olarak bulunmaz ve bir tuş kombinasyonu ile birlikte oluşturulur. Bu karakterler klavyede yer alan  Alt  tuşuyla oluşturulurlar. Bu karakterlere Ascii karakterler denmektedir. Bu karakterler özel karakterlerdir ve birçok üyelik servisinde de kabul edilmelerinden dolayı şifreler içinde kullanılarak, güçlü şifreler oluşturmaya yardımcı olurlar.

Aşağıdaki tablolarda birçok karakterin nasıl oluşturulacağına yardımcı olan ve kodların karşılık geldiği özel karakterler gösterilmektedir. Yapmak istediğiniz özel karakterin karşısındaki rakamı  Alt  tuşuna basılı tutarak yazarsanız o özel karakteri yazmış olursunuz.

Oyun Oyna Video İzle Fıkra Oku
Alt ➕ 1
Alt ➕ 2
Alt ➕ 3
Alt ➕ 4
Alt ➕ 5
Alt ➕ 6
Alt ➕ 7
Alt ➕ 8
Alt ➕ 9
Alt ➕ 10
Alt ➕ 11
Alt ➕ 12
Alt ➕ 13
Alt ➕ 14
Alt ➕ 15
Alt ➕ 16
Alt ➕ 17
Alt ➕ 18
Alt ➕ 19
Alt ➕ 20
§ Alt ➕ 21
Alt ➕ 22
Alt ➕ 23
Alt ➕ 24
Alt ➕ 25
Alt ➕ 26
Alt ➕ 27
Alt ➕ 28
Alt ➕ 29
Alt ➕ 30
Alt ➕ 31
Alt ➕ 32
! Alt ➕ 33
Alt ➕ 34
# Alt ➕ 35
$ Alt ➕ 36
% Alt ➕ 37
& Alt ➕ 38
Alt ➕ 39
( Alt ➕ 40
) Alt ➕ 41
* Alt ➕ 42
+ Alt ➕ 43
, Alt ➕ 44
Alt ➕ 45
. Alt ➕ 46
/ Alt ➕ 47
0 Alt ➕ 48
1 Alt ➕ 49
2 Alt ➕ 50
3 Alt ➕ 51
4 Alt ➕ 52
5 Alt ➕ 53
6 Alt ➕ 54
7 Alt ➕ 55
8 Alt ➕ 56
9 Alt ➕ 57
: Alt ➕ 58
; Alt ➕ 59
< Alt ➕ 60
= Alt ➕ 61
> Alt ➕ 62
? Alt ➕ 63
@ Alt ➕ 64
A Alt ➕ 65
B Alt ➕ 66
C Alt ➕ 67
D Alt ➕ 68
E Alt ➕ 69
F Alt ➕ 70
G Alt ➕ 71
H Alt ➕ 72
I Alt ➕ 73
J Alt ➕ 74
K Alt ➕ 75
L Alt ➕ 76
M Alt ➕ 77
N Alt ➕ 78
O Alt ➕ 79
P Alt ➕ 80
Q Alt ➕ 81
R Alt ➕ 82
S Alt ➕ 83
T Alt ➕ 84
U Alt ➕ 85
V Alt ➕ 86
W Alt ➕ 87
X Alt ➕ 88
Y Alt ➕ 89
Z Alt ➕ 90
[ Alt ➕ 91
\ Alt ➕ 92
] Alt ➕ 93
^ Alt ➕ 94
_ Alt ➕ 95
` Alt ➕ 96
a Alt ➕ 97
b Alt ➕ 98
c Alt ➕ 99
d Alt ➕ 100
e Alt ➕ 101
f Alt ➕ 102
g Alt ➕ 103
h Alt ➕ 104
i Alt ➕ 105
j Alt ➕ 106
k Alt ➕ 107
l Alt ➕ 108
m Alt ➕ 109
n Alt ➕ 110
o Alt ➕ 111
p Alt ➕ 112
q Alt ➕ 113
r Alt ➕ 114
s Alt ➕ 115
t Alt ➕ 116
u Alt ➕ 117
v Alt ➕ 118
w Alt ➕ 119
x Alt ➕ 120
y Alt ➕ 121
z Alt ➕ 122
{ Alt ➕ 123
| Alt ➕ 124
} Alt ➕ 125
~ Alt ➕ 126
Alt ➕ 127
Ç Alt ➕ 128
ü Alt ➕ 129
é Alt ➕ 130
â Alt ➕ 131
ä Alt ➕ 132
à Alt ➕ 133
å Alt ➕ 134
ç Alt ➕ 135
ê Alt ➕ 136
ë Alt ➕ 137
è Alt ➕ 138
ï Alt ➕ 139
î Alt ➕ 140
ì Alt ➕ 141
Ä Alt ➕ 142
Å Alt ➕ 143
É Alt ➕ 144
æ Alt ➕ 145
Æ Alt ➕ 146
ô Alt ➕ 147
ö Alt ➕ 148
ò Alt ➕ 149
û Alt ➕ 150
ù Alt ➕ 151
ÿ Alt ➕ 152
Ö Alt ➕ 153
Ü Alt ➕ 154
¢ Alt ➕ 155
£ Alt ➕ 156
¥ Alt ➕ 157
Alt ➕ 158
ƒ Alt ➕ 159
á Alt ➕ 160
í Alt ➕ 161
ó Alt ➕ 162
ú Alt ➕ 163
ñ Alt ➕ 164
Ñ Alt ➕ 165
ª Alt ➕ 166
º Alt ➕ 167
¿ Alt ➕ 168
Alt ➕ 169
¬ Alt ➕ 170
½ Alt ➕ 171
¼ Alt ➕ 172
¡ Alt ➕ 173
« Alt ➕ 174
» Alt ➕ 175
Alt ➕ 176
Alt ➕ 177
Alt ➕ 178
Alt ➕ 179
Alt ➕ 180
Alt ➕ 181
Alt ➕ 182
Alt ➕ 183
Alt ➕ 184
Alt ➕ 185
Alt ➕ 186
Alt ➕ 187
Alt ➕ 188
Alt ➕ 189
Alt ➕ 190
Alt ➕ 191
Alt ➕ 192
Alt ➕ 193
Alt ➕ 194
Alt ➕ 195
Alt ➕ 196
Alt ➕ 197
Alt ➕ 198
Alt ➕ 199
Alt ➕ 200
Alt ➕ 201
Alt ➕ 202
Alt ➕ 203
Alt ➕ 204
Alt ➕ 205
Alt ➕ 206
Alt ➕ 207
Alt ➕ 208
Alt ➕ 209
Alt ➕ 210
Alt ➕ 211
Alt ➕ 212
Alt ➕ 213
Alt ➕ 214
Alt ➕ 215
Alt ➕ 216
Alt ➕ 217
Alt ➕ 218
Alt ➕ 219
Alt ➕ 220
Alt ➕ 221
Alt ➕ 222
Alt ➕ 223
α Alt ➕ 224
ß Alt ➕ 225
Γ Alt ➕ 226
π Alt ➕ 227
Σ Alt ➕ 228
σ Alt ➕ 229
µ Alt ➕ 230
τ Alt ➕ 231
Φ Alt ➕ 232
Θ Alt ➕ 233
Ω Alt ➕ 234
δ Alt ➕ 235
Alt ➕ 236
φ Alt ➕ 237
ε Alt ➕ 238
Alt ➕ 239
Alt ➕ 240
± Alt ➕ 241
Alt ➕ 242
Alt ➕ 243
Alt ➕ 244
Alt ➕ 245
÷ Alt ➕ 246
Alt ➕ 247
° Alt ➕ 248
Alt ➕ 249
· Alt ➕ 250
Alt ➕ 251
Alt ➕ 252
² Alt ➕ 253
Alt ➕ 254
Alt ➕ 0128
Alt ➕ 0132
Alt ➕ 0133
Alt ➕ 0134
Alt ➕ 0135
ˆ Alt ➕ 0136
Alt ➕ 0137
Š Alt ➕ 0138
Alt ➕ 0139
Œ Alt ➕ 0140
Alt ➕ 0145
Alt ➕ 0146
Alt ➕ 0147
Alt ➕ 0148
Alt ➕ 0149
Alt ➕ 0150
Alt ➕ 0151
˜ Alt ➕ 0152
Alt ➕ 0153
š Alt ➕ 0154
Alt ➕ 0155
œ Alt ➕ 0156
Ÿ Alt ➕ 0159
¡ Alt ➕ 0161
¢ Alt ➕ 0162
£ Alt ➕ 0163
¤ Alt ➕ 0164
¥ Alt ➕ 0165
¦ Alt ➕ 0166
§ Alt ➕ 0167
¨ Alt ➕ 0168
© Alt ➕ 0169
ª Alt ➕ 0170
« Alt ➕ 0171
¬ Alt ➕ 0172
® Alt ➕ 0174
¯ Alt ➕ 0175
° Alt ➕ 0176
± Alt ➕ 0177
² Alt ➕ 0178
³ Alt ➕ 0179
´ Alt ➕ 0180
µ Alt ➕ 0181
Alt ➕ 0182
· Alt ➕ 0183
¸ Alt ➕ 0184
U Alt ➕ 0185
º Alt ➕ 0186
» Alt ➕ 0187
¼ Alt ➕ 0188
½ Alt ➕ 0189
¾ Alt ➕ 0190
¿ Alt ➕ 0191
À Alt ➕ 0192
Á Alt ➕ 0193
 Alt ➕ 0194
à Alt ➕ 0195
Ä Alt ➕ 0196
Å Alt ➕ 0197
Æ Alt ➕ 0198
Ç Alt ➕ 0199
È Alt ➕ 0200
É Alt ➕ 0201
Ê Alt ➕ 0202
Ë Alt ➕ 0203
Ì Alt ➕ 0204
Í Alt ➕ 0205
Î Alt ➕ 0206
Ï Alt ➕ 0207
Ð Alt ➕ 0208
Ñ Alt ➕ 0209
Ò Alt ➕ 0210
Ó Alt ➕ 0211
Ô Alt ➕ 0212
Õ Alt ➕ 0213
Ö Alt ➕ 0214
× Alt ➕ 0215
Ø Alt ➕ 0216
Ù Alt ➕ 0217
Ú Alt ➕ 0218
Û Alt ➕ 0219
Ü Alt ➕ 0220
Ý Alt ➕ 0221
Þ Alt ➕ 0222
ß Alt ➕ 0223
à Alt ➕ 0224
á Alt ➕ 0225
â Alt ➕ 0226
ã Alt ➕ 0227
ä Alt ➕ 0228
å Alt ➕ 0229
æ Alt ➕ 0230
ç Alt ➕ 0231
è Alt ➕ 0232
é Alt ➕ 0233
ê Alt ➕ 0234
ë Alt ➕ 0235
ì Alt ➕ 0236
í Alt ➕ 0237
î Alt ➕ 0238
ï Alt ➕ 0239
ð Alt ➕ 0240
ñ Alt ➕ 0241
ò Alt ➕ 0242
ó Alt ➕ 0243
ô Alt ➕ 0244
õ Alt ➕ 0245
ö Alt ➕ 0246
÷ Alt ➕ 0247
ø Alt ➕ 0248
ù Alt ➕ 0249
ú Alt ➕ 0250
û Alt ➕ 0251
ü Alt ➕ 0252
ý Alt ➕ 0253
þ Alt ➕ 0254
ÿ Alt ➕ 0255

Emojiler

Emojiler

Emojileri Kullanmak İçin Tek Yapmanız Gereken
KOPYALA Yazan Butona Basmak

Oyun Oyna

Oyun Oyna

Atari Oyunları Oyna

Biraz Eğlenmek , Biraz Zaman geçirmek İstiyorsanız
Bu Oyunlar Tam Sizlik

Şekilli Nick ve Yazı Yazma

Şekilli Nick Yazma

Şekilli Yazı Yazma

Şekilli Nick ve Yazı Yazma Aracını Kullanarak Birbirinden İlginç Nickler ve Yazılar Oluşturun

Klavyede Olmayan Karakterler - Semboller

Klavyede Olmayan
Karakterler - Semboller

İsterseniz Kopyala - Yapıştır Yaparak Kullanın
İsterseniz Başlat Menüsünden Ulaşın

Alt Tuşuyla Yapılan Karakterler ve Semboller