Akciğer Lateral Grafisi Çekim Tekniği

Akciğer Lateral Grafisi Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta ayaktadır. İncelenecek taraf masayla temas ettirilir. Kollar başın üzerine kaldırılır. Hasta hafif öne eğilmelidir. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün üst kenarı, boyun alt kesimine gelecek şekilde yerleştirilir.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün ortasına, dik açıyla.

Grafi alınırken hastaya solunumu derin inspiryum sonunda tutturulur.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 35 X 35 veya 30 X 40


Akciğer Lateral Grafisi

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Doktor Fıkraları Video İzle