RÖNTGEN ÇEKİM TEKNİKLERİ
BAŞ VE YÜZ GRAFİLERİ
Kafa PA
Kafa Lateral
Caldwell ( Oksipito Frontal )
Kafa Kaidesi ( Kafa Aksiyal )
Waters ( Oksipito Mental )
Yüz Lateral ( Sinüs )
Nazal Kemik
Towne
Mandibula PA
Mandibula Oblik
Orbita PA
Optik Foramen
Schuller
Stenvers
Sella Tursika Lateral
Zigomatik Arkuslar
VERTEBRA GRAFİLERİ
Servikal Vertebralar AP ( Çene Hareketli )
Servikal Vertebralar AP ( 3. - 7. Vertebralar )
Servikal Vertebralar Lateral
Servikal Vertebralar Posterior Oblik
Odontoid - 1. ve 2. Servikal Vertebralar AP ( Ağız Açık )
Servikotorasik Lateral
Torakal Vertebralar AP
Torakal Vertebralar Lateral
Lomber Vertebralar AP
Lomber Vertebralar Lateral
Lomber Vertebralar Posterior Oblik
Sakrum AP
Sakrum ve Koksiks Lateral
ABDOMEN VE PELVİS GRAFİLERİ
Ayakta Batın PA
Yatarak Batın AP - Direk Üriner Sistem Grafisi ( DÜSG )
Pelvis AP
Kalca Eklemi AP
Andren Von Rosen Grafisi
Her İki Kalca Eklemi Lateral ( Kurbağa Pozisyonu )
Sakroiliak AP
Sakroiliak Posterior Oblik
ÜST EKSTREMİTE GRAFİLERİ
Klavikula PA
Akromioklavikular Eklem
Sternoklavikular Anterior Oblik
Skapula AP
Skapula Lateral
Omuz AP
Omuz Aksiyal
Omuz İkinci Plan
Omuz ve Humerus AP
Omuz ve Humerus Transtorasik
Humerus Lateral
Dirsek AP
Dirsek Lateral
Ön Kol AP
Ön Kol Lateral
El Bileği PA
El Bileği Lateral
Naviküler Kemik , Skafoid PA
Karpal Tünel
El PA
El Ön Oblik
Başparmak AP
Başparmak Lateral
Yüzük Parmağı Lateral
TORAKS GRAFİLERİ
Akciğer PA
Akciğer Lateral
Apikolordotik
Üst Kostalar Posterior Oblik
Alt Kostalar AP