Her İki Kalca Eklemi Lateral Grafisi ( Kurbağa Pozisyonu ) Çekim Tekniği

Her İki Kalca Eklemi Lateral Grafisi ( Kurbağa Pozisyonu ) Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta supin pozisyondadır. Ayak tabanları birbirine temas edecek şekilde bacaklar abduksiyonda, dizler fleksiyondadır. Dizler masaya doğru bastırılarak bacaklar dış rotasyona getirilir. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kaset, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektör pelvisi ortalayacak şekilde olmalıdır.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün ortasına, dik açıyla.

Erkek hastalarda gonad koruyucusu kullanılmalıdır.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 18 X 24


Her İki Kalca Eklemi Lateral Grafisi ( Kurbağa Pozisyonu )

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Doktor Fıkraları Video İzle