Humerus Lateral Grafisi Çekim Tekniği

Humerus Lateral Grafisi Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta supin pozisyondadır. Grafisi çekilecek olan kol 90° abduksiyona getirilmelidir. Kolun altına yastık konularak masaya paralel olacak şekilde yükseltilir. Ön kol supinasyondadır. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kaset, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektör kolun üzerine dik duracak şekilde yerleştirilir. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün medial kenarı boyuna değecek kadar yaklaştırılır.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Humerusun ortasına, göğüs duvarına paralel olacak şekilde.

Bu pozisyonun uygulanamadığı durumlarda transtorasik pozisyon tercih edilmelidir.

Eğer humerusun orta ve alt kesimleri incelenecekse ve konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kaset, dirseği içine alacak şekilde koltuk altına yerleştirilir. Humerus epikondillerinden geçen eksen, film planına dik olmalıdır. Işın, kolun dış kesiminden verilir.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 30 X 40


Humerus Lateral Grafisi

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Doktor Fıkraları Video İzle