Servikal Vertebralar Lateral Grafisi Çekim Tekniği

Servikal Vertebralar Lateral Grafisi Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta ayakta yada oturur pozisyondadır. İncelenecek taraftaki omuz, masaya temas eder. Baş dik tutulur. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin üst kenarı kulak kepçesinin 4cm üzerinde olmalıdır. Omuzları aşağı indirmek için hastanın kollarına ağırlık verilebilir.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Işın, üçüncü yada dördüncü servikal vertebra hizasına santralize edilir.

Grafi alınırken hastaya solunumu tutturulur.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 24 X 30

Not : Bu pozisyonda, başın sagittal planı masaya paralel olacak şekilde, maksimum fleksiyon yaptırılarak SERVİKAL FLEKSİYON, maksimum ekstansiyon yaptırılarak SERVİKAL EKSTANSİYON grafileri alınabilir.


Servikal Vertebralar Lateral Grafisi

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Doktor Fıkraları Video İzle