Gönlüm Razı Olmadı

Bir gün Nasreddin Hoca eşeğini alıp alışveriş yapmak için kasabaya gitmiş. Aldıklarını kocaman bir çuvalın içine yerleştirmiş. Çuvalı da sırtına alıp eşeğine binerek tekrar köyünün yolunu tutmuş.

Yolda giderken Hocayı gören köylülerden biri sormuş :

─ Hocam, çuvalı neden eşeğin heybesine koymadın da kendi sırtına aldın ?

Nasreddin Hoca cevap vermiş :

─ Ne yapayım ?

─ Zavallı eşek zaten beni sırtında taşıyor.

─ Kendi bindiğim yetmiyormuş gibi çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı.


DİĞER FIKRALARA BAK

Gönlüm Razı Olmadı