İşsiz Radyoloji Mezunlarının Sayısı
Birçok İlçenin Nüfusunu Geçti

Uygulanan yanlış sağlık ve eğitim politikaları yüzünden Radyoloji ( Tıbbi Görüntüleme ) bölümünden mezun olarak iş bulamayanların sayısı ülkemizde bulunan birçok ilçenin nüfusunu geçerek yaklaşık 20.000 sayısına ulaştı. Hesapsızca açılan okullar ve sağlıkta taşeronlaşma bu sayıyı her geçen gün daha da artırıyor.

Radyoloji üniteleri hastanelerin adeta kalbi gibidir. Birçok hastalığın teşhisinde radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulması gerekir. Bu nedenledir ki son yıllarda hastanelerde bulunan radyoloji üniteleri ve radyoloji teknikeri yetiştiren okullar birer rant kapısı haline geldi. Bazı devlet hastanelerinin radyoloji üniteleri taşeron firmalara verilerek ticarethanelere dönüştürüldü. Hem özel sektöre ucuz işgücü yetiştirebilmek hem de radyoloji eğitiminden para kazanabilmek için birçok radyoloji teknikeri yetiştiren okul açıldı, var olan okulların radyoloji bölümü kontenjanları artırıldı. Bu okullar açılıp kontenjanlar artırılırken mezunlarının nasıl iş bulacağı hiç kimsenin umurunda olmadı.

Az İşçiyle Çok İş

Daha az işçiyle daha fazla iş yapmaya dayalı olan taşeron sistemi radyoloji mezunlarının işsizler ordusuna dönüşmesine neden oldu. Yapılan ihalelerin birçoğunda çalıştırılması gereken personel sayısı belirtilmediği gibi çekilen flilmlerin kalitesini kontrol eden bir sistem de kurulmadı. İhaleye giren firmalar ihaleyi kazanabilmek için film fiyatlarını haddinden fazla düşürdü. Bu kadar düşük fiyatlarla para kazanmaları normal şartlar altında imkansız.

Para kazanabilmek için çalıştırmaları gereken radyoloji teknikeri sayısının çok altında personel çalıştırıyorlar ve film kalitesini düşürerek çekilmesi gereken film sayısının çok üstünde film çekiyorlar. Hastalara gerekli-gereksiz demeden birçok film çekiliyor. Bunun sonucu olarak hem çalışan radyoloji teknikerleri hem de hastalar gereksiz yere radyasyon alıyorlar. Maruz kaldıkları radyasyon miktarının artması kanser olma olasılıklarını kat kat artırıyor. Firmalar 5 tekniker çalıştırmaları gereken yerde 3 tekniker çalıştırıp 3 film çekilmesi gereken yerde 5 film çekiyorlar. Son zamanlarda radyasyona dayalı sağlık sorunları yaşayan, kanser tanısı konulan radyoloji çalışanlarının sayısında ciddi artışlar var.

Birileri Para Kazanabilsin Diye
Radyoloji Teknikerleri Kanserle Yaşamaya Mahkum Ediliyor

Binlerce radyoloji mezunu iş bulamayıp boşta gezerken devlet hastanelerinin radyoloji üniteleri taşeron firmalara veriliyor. KPSS ile atananların sayısı düşürülüp memur almak yerine taşeron firmalar aracılığıyla radyoloji teknikerleri modern kölelere dönüştürülüyor. Personel sayısı az, çekilen film sayısı fazla olunca radyoloji teknikerleri kanserle yaşamaya mahkum ediliyor.

Çözüm Çok Basitti Ama
Hükümet Tercihini Sermayeden Yana Kullandı

Çözüm aslında çok basitti fakat ortada dönen para çok büyüktü. Hükümetimiz tercihini radyasyon emekçilerinden yana kullanmak yerine sermaye patronlarından yana kullandı. Radyasyon emekçileri ortada dönen paranın kurbanı olup modern köleler olarak çalışmaya devam ederken radyoloji mezunu işsizler ordusu hızla büyümeye devam etti.

Geçmiş yıllarda yapılan seçimde o zaman AKP adına başbakanlığa aday olan Ahmet Davutoğlu seçim meydanlarında "ASIL İŞİ YAPAN TAŞERON İŞÇİLERİ DEVLET KADROSUNA ALACAĞIZ" demişti. Seçim kazanıldıktan sonra asıl işi yapmayan birçok taşeron işçi kadro alırken asıl işi yapan radyoloji teknikerleri PERSONELE DAYALI OLMAYAN İHALE kapsamında oldukları gerekçesiyle kadro alamadılar. Oysa yapılması gereken şey görüntüleme üniteleri ve diğer sağlık alanlarındaki taşeron işçilere kadro verilerek bundan sonra taşeron firmalar aracılığıyla sağlık personeli temini yapılmamasıydı.

Sermayenin Fendi Emekçiyi Yendi

Taşeron olarak çalışan radyoloji teknikerlerine kadro verilseydi taşeron sistemi tamamen bitirilip bundan sonra KPSS ile gerekli olan sayıda personel alınarak binlerce radyoloji mezununun boşta gezmesi ve çalışan radyoloji teknikerlerinin kanserle yaşamak zorunda kalması önlenebilirdi.

Fakat ortada dönen büyük paralar radyasyon emekçilerinin alın terinden ve binlerce işsiz radyoloji mezununun gözyaşından daha değerli görülmüş olacak ki bir günde bir KHK ile hastanelerde taşerona devam kararı alındı. Meclisten böyle bir yasa geçirilemiyeceği için OHAL durumundan faydalanılarak 696 sayılı KHK ile radyoloji teknikerlerinin birçoğu taşeron işçilere kadro verilirken kapsam dışı bırakıldı.

Hükümetimiz Görmemek ve Duymamak İçin
Elinden Geleni Yapıyor

Kadro alamayan taşeron işçiler ve işsiz gezen radyoloji mezunları sosyal medyada seslerini duyurabilmek için sürekli etkinlikler yapıyor. TÜMRAD-DER başkanı Heybet Aslanoğlu ve TMRT-DER başkanı Barış Cavlı başta olmak üzere radyoloji dernekleri ve sağlık sendikaları basın toplantıları düzenliyor. Taşeron sisteminin bitirilerek modern kölelik sistemine son verilmesi gerektiği, radyoloji çalışanlarının kansere mahkum edilmekten vaz geçilerek işsiz gezen radyoloji mezunlarının yolunun açılması gerektiği bangır bangır bağırılarak söyleniyor.

Sosyal medyada ve basında harcanan çabaları görmemek ve duymamak için hükümetimiz adeta gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkamış durumda. Binlerce radyoloji mezunu boşta gezerken, hastanelerde radyoloji teknikerleri radyasyona bağlı hastalıklar ve kanserle karşı karşıya kalırken, hükümetimizin radyoloji üniteleri için hiçbir olumlu çalışması yok. KPSS ile yapılan alımlarda radyoloji teknikeri sayısı her yıl biraz daha düşürülürken sağlıkta taşeronlaşma gittikçe çoğalıyor.

Hükümetimiz Bir An Önce
Yaptığı Hatadan Dönmelidir

Sağlıklı bir gelecek için hükümetimiz bir an önce yaptığı hatadan dönmelidir. Asıl işi yapan taşeron radyoloji teknikerlerine devlet kadrosu verilerek modern kölelik sistemi olan taşeron işçiliğe son verilmelidir. Hastalıkların doğru teşhisi ve çalışanların sağlığı için radyoloji ünitelerinde personel eksikliği giderilerek radyoloji teknikerlerinin iş yükü azaltılmalıdır. KPSS ile yapılan alımlarda radyoloji teknikeri sayısı artırılıp radyoloji teknikeri yetiştiren okulların bir kısmının radyoloji bölümü kapatılmalı, bir kısmının radyoloji kontenjanları düşürülmelidir.


DİĞER HABERLER

Doktor Fıkraları

Doktor Fıkraları

Hepsi Birbirinden Komik Doktor Fıkralarını Okurken Gülecek, Gülerken Düşüneceksiniz

Hastalıklar ve Genetik Bozukluklar

Hastalıklar ve
Genetik Bozukluklar

Hastalıkların ve Genetik Bozuklukların Tanımları
Nedenleri ve Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

Radyoloji Temel Bilgiler

Radyoloji
Temel Bilgiler

Radyolojinin Tanımı
Radyoloji Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler

Oyun Oyna

Oyun Oyna

Atari Salonu Oyunları Oyna

Biraz Eğlenmek , Biraz Zaman geçirmek İstiyorsanız
Bu Oyunlar Tam Sizlik

İşsiz Radyoloji Mezunlarının Sayısı Birçok İlçenin Nüfusunu Geçti