Orbita PA Grafisi Çekim Tekniği

Orbita PA Grafisi Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta pron pozisyondadır. Baş öne eğilerek alın ve burun masaya temas ettirilir. Eller her iki yanda, baş hizasında masa üzerine konulur. Orbito-meatal çizgi, masaya dik olacak şekilde başa pozisyon verilir. Median sagittal plan, masaya dik olmalıdır.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Tüpe 30° kranio-kaudal açı verilir. Işın inter-orbital çizginin ortasından geçecek şekilde saçlı deriye santralize edilir.

Grafi alınırken hastaya solunumu tutturulur.

Grafide, petroz kemikler orbita duvarlarının altında görülmelidir.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 18 X 24


Orbita PA Grafisi

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Oyun Oyna Fıkra Oku