Servikal Vertebralar Posterior Oblik Grafisi Çekim Tekniği

Servikal Vertebralar Posterior Oblik Grafisi Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta ayakta yada oturur pozisyondadır. İncelenecek tarafta sırtın kenarı, masaya 50° açı yapacak şekilde masadan uzaklaştırılır. Çeneye hafif ekstansiyon yaptırılır ve tüpe doğru 5-10° kadar döndürülür. Baş dik tutulur. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin üst kenarı kulak kepçesinin 4cm üzerinde olmalıdır.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Işın, beşinci servikal vertebra hizasına santralize edilir. Tüpe 10° kaudo-kranial açı verilirse nöral foramenler daha iyi gösterilir.

Grafi alınırken hastaya solunumu tutturulur.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 18 X 24

Not : Bu posterior ( arka ) oblik pozisyonda, masadan uzakta kalan foramenler görüntülenir.

Anterior ( ön ) oblik pozisyonda ise masaya yakın olan foramenler görüntülenir.
Anterior ( ön ) oblik pozisyonda çekim yapılacaksa hastanın göğüs kısmı masaya dönük olmalı, incelenecek tarafta göğüsün kenarı masaya yakın olmalıdır.


Servikal Vertebralar Posterior Oblik Grafisi

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Doktor Fıkraları Video İzle