Torakal Vertebralar Lateral Grafisi Çekim Tekniği

Torakal Vertebralar Lateral Grafisi Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta istenen bir taraf varsa o tarafı üzerine, yoksa herhangibir tarafı üzerine yan yatırılır. Eğer skolyozu varsa, ışının disk aralıklarına paralel gelmesi için, eğimin konkav ( içbükey ) tarafı tüpe bakacak şekilde yatırılmalıdır. Hastaya, vertebral kolon masanın ortasına gelecek şekilde pozisyon verilir. Vertebral kolonun masaya paralel olmasını sağlamak için gerekirse X ışınını geçiren küçük destekler kullanılabilir. ( Mesela küçük yastıklar kullanılabilir. ) Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün üst kenarı 7. servikal vertebranın 2cm kadar üstüne gelmelidir. Kollar başın her iki yanına konularak öne doğru uzatılır. Dizler bükülerek hastanın karnına doğru hafif çekilir.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Skapulaların alt uçları hizasında, spinoz çıkıntıların 8cm kadar önüne ve konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün ortasına. Omuzların genişliğine göre, belin altına X ışınını geçiren küçük destekler konularak yükseltmek yada 10°-15° arasında kaudo-kranial açı vermek gerekebilir.

Tetkik sırasında ekspojur zamanı uzun tutularak hastanın hafif hafif solunum yapması istenir. Bu şekilde kostalar ve akciğer yapılarında harekete bağlı kenar bulanıklığı oluşturularak vertebralar daha iyi görüntülenecektir.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 30 X 40 veya 35 X 43


Torakal Vertebralar Lateral Grafisi

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Doktor Fıkraları Video İzle