Üst Kostalar Posterior Oblik Grafisi Çekim Tekniği

Üst Kostalar Posterior Oblik Grafisi Nasıl Çekilir ?

Pozisyon : Hasta ayakta iken, incelenecek taraf masaya temas eder, diğer taraf masadan 45° kaldırılır. Hastanın masaya temas eden tarafı konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün ortası hizasında olmalıdır. Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kaset, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektör 6. torasik vertebrayı ortalayacak şekilde yerleştirilir. Hastanın masaya temas eden tarafındaki kolu grafi alanından uzaklaştırılmalıdır.

Santralizasyon ve Tüp Açısı : Konvansiyonel röntgen kullanılıyorsa kasetin, dijital röntgen kullanılıyorsa dedektörün ortasına santralize edilir. Tüpe 10°ye kadar kaudo-kranial açı verilebilir.

Grafi alınırken hastaya solunumu derin ekspiryum sonunda tutturulur.

Tüp İle Masa Arasındaki Mesafe : 100cm

Film Boyutu : 30 X 40


Üst Kostalar Posterior Oblik Grafisi

DİĞER RÖNTGEN ÇEKİMLERİ

Doktor Fıkraları Video İzle