Parayı Veren Düdüğü Çalar

Bir gün Nasreddin Hoca pazara gitmek için yola çıkmış. Pazara giden Nasreddin Hocayı gören çocuklar, hemen Hocanın etrafında toplanmış.

Çocuklardan birisi Hocaya :

─ Hoca, bana düdük al !

Diyerek düdüğün parasını uzatmış.

Bunu gören diğer çocuklar da Hocaya :

─ Ben de düdük isterim !

─ Bana da düdük al !

─ Bir tane de bana düdük al !

Demişler fakat onlar düdük için para vermemiş.

Nasreddin Hoca, çocuklardan ayrılıp pazara gitmiş.

Nasreddin Hoca akşam pazardan dönünce, çocuklar tekrar Hocanın etrafında toplanmış. Çocuklar heyecanla düdüklerini istemiş.

Cebinden bir düdük çıkaran Hoca, düdüğü parayı veren çocuğa vermiş.

Düdük alamayan diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış :

─ Hani bizim düdüğümüz ?

Bunun üzerine Nasreddin Hoca gülerek şöyle söylemiş :

─ Parayı veren düdüğü çalar !


DİĞER FIKRALARA BAK

Parayı Veren Düdüğü Çalar